2017. január 22., vasárnap

Római imádság a veronai baleset áldozataiért


A római magyarok január 21-én este a Magyar Akadémia előtt gyújtottak gyertyát a tragikus veronai buszbaleset áldozatainak emlékére.
Gyertyagyújtás a Római Magyar Akadémiánál
 
A Palazzo Falconieri homlokzatát díszítő Magyarok Nagyasszonya képnél a Pápai Magyar Intézet hallgatói vezették az imádságot.


Január 24-én, kedden reggel 8-kor a Szent Péter-bazilika altemplomában található magyar kápolnában a veronai baleset áldozataiért mutatnak be szentmisét.

2017. január 19., csütörtök

Zene és Egyház –Egyházzenei tudományos konferencia a Vatikánban


Szent Cecília - Hajnal János alkotása
(Kultúra Pápai Tanácsa gyűjteménye)
„Zene és Egyház: 50 éves a Musicam Sacram k. instrukció” címmel szervez konferenciát a Kultúra Pápai Tanácsa 2017. március 2-4 között a római Augustinianum Kongresszusi Központban.

A vatikáni dikasztérium által kezdeményezett program tudományos elmélkedést kíván ösztönözni – zenei, liturgikus, teológiai és fenomenológiai szinten – azzal a céllal, hogy a keresztény kultusz, mint Isten dicsőítésének kifejeződése számára új irányokat, lehetőségeket mutasson zenei szinten.

A konferencia főbb céljai között szerepel: az egyháztörténelemben mindig jelenlévő zene aktualitásáról való elmélkedés; továbbá 50 évvel a „Musicam Sacram” (1967) k. istrukció megjelenését követően az egyházzene koncepciójában történt paradigmaváltás súlyának értékelése;

az egyházi ünnepélyes dicsőítés legmegfelelőbb zenei nyelvezeteinek megismerése; az egyházzenész szerepének és elhelyezkedésének vizsgálata a nemcsak római ritusú zenei hagymányokra való kitekintéssel; a mélyreható zenei képzés szükségességére való felhívás.

Az esemény résztvevőit a Szentatya is fogadja, továbbá vesperásra kerül sor a Sixtus-kápolnában és szentmisét tartanak a Szent Péter-bazilikában.

A konferencián számos neves egyházi, nemzetközi szakértő is előadást tart, köztük a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke, Gianfranco Ravasi bíboros, Alois testvér, a Taizéi Közösség perjele és Michele Dall’Ongaro, az Accademia Nazionale di Santa Cecilia elnöke,

Az eseményre a Pápai Szent Anzelm Egyetem – Pápai Liturgikus Intézet, valamint a Pápai Egyházzenei Intézet együttműködésével kerül sor.

A program a püspöki konferenciák és szerzetesrendek képviselőinek, zenészeknek, a liturgikus zene kurátorainak, egyesületeknek és mozgalmaknak szól elsősorban.

Jelentkezési határidő: 2017. február 11., a részvételi díj: 30 euró/35 dollár, diákoknak: 10 euró.

 

További információ és jelentkezés a Kultúra Pápai Tanácsa honlapján.

2017. január 6., péntek

Magyar segítség a tolentinói Szent Szív templom helyreállításához


A 2016. október 30-i földrengés által súlyosan érintett Tolentinóban nagy hálával fogadták a hírt, hogy a Magyar Kormány pénzügyileg támogatni fogja a város Szent Szív templomának helyreállítási munkálatait. Habsburg-Lotharingiai Eduard nagykövet december 14-én és december 26-án személyesen kereste fel Tolentinót, hogy meggyőződjön az ottani állapotokról s felvegye a kapcsolatot a Szent Szív Testvérülettel (akiket viseletük miatt „Zsákosoknak” is neveznek). Az elmúlt időszakban a helyi sajtó és a katolikus média jelentős teret szentelt a magyar támogatásnak.
 
 

2016. december 30., péntek

Szentévi mérleg


Első kézből az Irgalmasság Szentévéről

Interjú Érszegi Márk Aurél Vatikán-szakértővel, a Szentszéki Magyar Nagykövetség tanácsosával

(Élünk. A Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja, 2016. december 25., XVII. évf. 2.)

Hogyan látta Rómában az Irgalmasság Évének eseményeit, mennyire mozgatta meg az esemény pl. a fővárosban élő lakosságot?
Az Irgalmasság Szentéve valóban rendkívüli volt – min­denekelőtt abban az értelemben, hogy a „rendes”, tehát 25 évenként esedékes szentévek között hirdette meg a pápa. Szándéka szerint ez a szentév amolyan „glocal” volt, tehát egyszerre globális, vagyis az egész világon hasonló­képpen megünnepelt, s ugyanakkor helyi jellegű, vagy inkább „decentralizált”. Ez utóbbi alatt főként azt kell érteni, hogy minden egyházmegyében lehetőség volt szentkaput nyitni, ami az elmúlt hétszáz évben Róma kiváltsága volt.
Magának Róma városának meglehetősen kevés időt hagyott Ferenc pápa arra, hogy felkészüljön a jubileumra. Ezt persze a város lakossága sajnálta is. Hiszen a szentévek mindig is jó alkalmat jelentettek arra, hogy Rómát „rendbe rakják”, felújítsák, fejlesszék. A mostani szentév hirtelen jött meghirdetésével erre most nem volt igazán lehetőség, s a város nem is nagyon örült neki.
Szinte végig hallani lehetett a vitát, hogy vajon sok vagy kevés zarándok érkezik-e Rómába. Kiderült, hogy egy „rendes” évvel összevetve sem volt kiemelkedő az idei forgalom. Valójában maga a pápa akarta így azzal, hogy – mint említettem – „decentralizálta” a szentévet: a szentkapu átlépéséhez, a búcsú elnyeréséhez nem volt szükség feltétlen Rómába eljönni, elég volt a saját egyházmegyei székesegyházig, vagy kiemelt kegyhelyig elmenni. S bizony, a szentév római megítélését kicsit ez is befolyásolta. Igaz, így az itteni híveknek is több lehetősége volt a jubileum lelki oldalára koncentrálni.
A visszajelzések alapján hogyan élte meg a világegyház az Irgalmasság Évét?

2016. december 26., hétfő

Hat magyar alkotás a római „100 betlehem” kiállításon

Az Örök Városban 41. alkalommal került megrendezésre a mára világszerte ismertté vált, betlehemeket bemutató karácsonyi kiállítás. A mintegy 150 kézműves alkotás Olaszország 13 tartományából és a világ 40 országából érkezett Rómába, hogy bemutassa a jászolállítás hagyományához kötődő kultúrát. A kiállítás megnyitóján óvodás gyermekek betlehemes előadást mutattak be, amelyet a közép-olaszországi földrengés áldozatainak és Amatrice városának ajánlottak.

Magyarország idén 6 kézműves jászolt mutat be a nemzetközi kiállításon, amelyek között találhatunk fából faragott betlehemet Moser Ernőnek köszönhetően, csipkéből készített betlehemi jelenetet Tóthné Bányai Márta munkájaként, vagy kukoricacsuhéból összeállított jászlat Garamvölgyi Adrienn kompozíciójában. A magyar kézművesek csodálatos munkái idén is jól tükrözik a hazánkban is régi szokásként élő karácsonyi keresztény hagyományt.

Magyar betlehemek a "100 presepi" kiállításon

Tavaly a „100 betlehem” kiállításon Szomor Ferencné betleheme III. helyezést ért el a nemzetközi kategóriában.
 
Az idén kiállított magyar betlehemek:
 
Garamvölgyi Adrienn alkotása

 
Moser Ernő alkotása
 
 
Pokomándy Zsuzsa alkotása
 
 
Ternyák Zoltánné alkotása
 
 
R. Nagy Erika alkotása

Tóthné Baranyai Márta alkotása 

2016. december 19., hétfő

Hagyományos adventi találkozó


Az adventi hagyományoknak megfelelően, december 16-án délután Habsburg-Lotharingiai Eduard nagykövet fogadta három jeles római egyházi intézet, a Pápai Magyar Egyházi Intézet, a Pápai Német-Magyar Kollégium és a Pápai Szent Atanáz Görög Kollégium magyar növendékeit.
 
A kötetlen beszélgetéssel és közös karácsonyi énekléssel kísért találkozóra az idén –a Fraknói-villában zajló felújítási munkálatok miatt – a Via dei Villinin található római nagykövetségi rezidencián került sor.

2016. december 17., szombat

Mindszenty bíboros boldoggá avatási eljárása: elkészült a dokumentáció


A Szenttéavatási Ügyek Kongregációja épületében hétfőn Habsburg-Lotharingiai Mihály, a Magyarországi Mindszenty Alapítvány elnöke átvette a Kongregáció főelőadója, Vincenzo Criscuolo kapucinus atya kezéből a Mindszenty József bíboros boldoggá avatási eljárásának alapjául szolgáló összeállítás, az ún. Positio egy példányát az Alapítvány számára.

Habsburg-Lotharingiai Mihály és P. Vincenzo Criscuolo.
A háttérben a boldog-jelöltek dokumentációját tartalmazó fiókok
- egyedül Mindszenty portréja látszik...
 
Ezt követően a Positiót az illetékes vatikáni bizottságok elé utalják, ami a boldoggá avatási ügy újabb jelentős állomását képezi.