2016. október 17., hétfő

Márton Áron Emlékest Rómában


(Foto: Várhelyi Klára)
A Nemzetpolitikai Államtitkárság, a Márton Áron Emlékév Programbizottság és a Szentszéki nagykövetség közös szervezésében került sor a római Márton Áron Emlékestre október 6-án este a Róma belvárosi Santa Maria del Suffragio barokk templomában.

 
Az alkalomra Rómába utazott a kolozsvári Szent Mihály templom Szent Cecília kórusa (mely templomnak Márton Áron is plébánosa volt egykoron), Kovács Sándor főesperes vezetésével. A Potyó István karmester által összeállított program a keresztút stációinak Márton Árontól vett szövegrészekkel és zenei betétekkel (magyar és nemzetközi, régi és modern egyházi zene) váltakozó előadásából állott (szövege olaszul is elérhető).

 

Az est bevezetőjében Kovács Sándor főesperes Márton Áron püspök életútjáról és életszentségéről beszélt, Gaal Gergely, a Programbizottság elnöke a Márton Áron püspök életét bemutató utazókiállításról, melyet olasz változatban is elkészíttettek, s ami az est során a templomban volt megtekinthető (utána pedig a Római Magyar Akadémián).

 

Kovács Sándor főesperes
(foto: Várhelyi Klára)


Mons. Kovács Gergely, Márton Áron boldoggá avatási ügyének posztulátora Programbizottság által finanszírozott olasz és angol nyelvű Márton Áron életrajzról (Virt László, „Il Vescovo Áron Márton. L’integerrimo servo del Signore”, Ed. Velar, 2016) beszélt.

 
Gaal Gergely
(foto: Várhelyi Klára)

A közönség soraiban egyházi személyek és zenei szakértők mellett a római magyar papság képviselői is helyet foglaltak.

 
Mons. Kovács Gergely
(foto: Várhelyi Klára)

Az utazókiállítás és a könyv továbbra is rendelkezésre áll és még szélesebb közeghez képes eljuttatni üzenetét.

 


2016. október 10., hétfő

Mária újítsa meg az európaiak szívében a keresztény buzgóságot – Comastri bíboros szentbeszéde Magyarok Nagyasszonya ünnepén


Október 8-án délelőtt, Magyarország Szentszéki Nagykövetsége felkérésére, Angelo Comastri bíboros, a Szent Péter-bazilika főpapja, a pápa vatikánvárosi általános helynöke mutatott be szentmisét Magyarok Nagyasszonya ünnepe alkalmából a vatikáni bazilika Katedra-oltáránál.

Comastri bíboros celebrálta a Magyarok Nagyasszonya ünnepi misét
a Szent Péter-bazilikában (foto: Várhelyi Klára)
A kolozsvári Szent Cecília Kórus Orbán György Missa terciájával kísérte a szertartást, valamint magyar nyelvű Mária-énekekkel. A bíborossal koncelebrált Pápai Lajos nyugalmazott győri megyéspüspök és a Rómában tartózkodó magyar papság.


A kolozsvári Szent Cecília Kórus a Vatikánban
(foto: Várhelyi Klára)
A résztvevőket, köztük több nemzet nagykövetét, és a Mária-kegyhelyek Jubileumára érkezett zarándokokat Habsburg-Lotharingiai Eduard magyar nagykövet köszöntötte. A mise végén körmenetben vonultak le az altemplomban található Magyarok Nagyasszonya-kápolnába, ahol elénekelték a magyar Himnuszt.

Közreadjuk a jeles lelkiségi íróként ismert Comastri bíboros szentbeszédének magyar fordítását.

 

* * *

1) A Magyar Kápolnába lépve, mely Vatikáni Grották igazi gyöngyszeme, tekintetünket rögtön Szent István király, a magyar államalapító nagyméretű bronzszobra vonzza magához.

A szobor a szent király nagyjelentőségű gesztusát jeleníti meg, mely összefoglalja egész hívő életét: kezében tartva királyi koronáját, mely a magyar nemzet jelképe, felajánlja azt Máriának, hogy Mária védelmezze, őrizze, óvja.

István király tekintetében felsejlik a bizakodás, az alázat, de a bizonyosság is, hogy Mária elfogadja odaadó fiúi gesztusát.

István király eme tette mély nyomot hagyott a kedves magyar nép történelmén, s azt Mária révén Krisztus felé irányította.

Bizton kijelenthetjük, hogy Magyarország dicsőséges és gyakran megszenvedett történelmében felismerhetjük Mária pontos és hűséges válaszát a Szent Királynak a második keresztény millennium hajnalán tett eme gesztusára. Ezért hívják Magyarországot „Mária Országának”. S ez a máriás kötődés 1848-ig még a nemzeti himnuszban is kifejeződött, mely valójában egy Mária-himnusz volt, ami igazán megindító és példanélküli.

2016. október 9., vasárnap

Magyar delegációk a Mária-kegyhelyek Jubileumán


Közel kilencven Mária-kegyhely küldöttsége gyűlt össze október 8-án a Szent Péter téren, ahol az Irgalmasság Szentéve egyik kiemelt rendezvényeként került sor a „Máriás Jubileumra”. Kegyképeik és kegyszobraik kisebb-nagyobb másait hordozva hosszú körmenetben vonultak be a térre a világ minden tájáról érkezett delegációk. A legnagyobb és legismertebb kegyhelyek – Loreto, Pompei, Lourdes, Fatima, Guadalupe, Lujan, Apacedida, Altötting, Czestochowa – mellett megjelentek távoli országok kevésbé ismert szent helyei is. A körmenetet a pompei Rózsafűzér Királynője-kegykép élethű mása nyitotta, a végén pedig a legősibb és legszentebb római kegykép, a Salus Populi Romani ikonja zárta a sort, melyet Ferenc pápa kérésére hoztak át ez alkalomra a Santa Maria Maggiore-bazilikából a Vatikánba.
Erdélyi és római magyarok
„Magyarországról három szépséges küldöttség érkezett: itt van a római magyarok közössége, mely a Magyarok Nagyasszonya szentképét hozta el, illetve a máriapócsi és a csíksomlyói kegyhelyek küldöttségei.” – e szavakkal konferálták fel a „Regnum Marianum” delegációit (Csíksomlyót is tökéletes kiejtéssel sorolták…).
Máriapócsi delegáció
A pócsi Szűzanya ikonjának másolatát a Kocsis Fülöp metropolita, valamint Orosz István kegyhelyigazgató vezette csoport hozta el. Csíksomlyót Kovács Sándor kolozs-dobokai főesperes vezetésével hat székely népviseletbe öltözött fiatal képviselte, a kegyszobor kicsinyített másával. Tekintettel arra, hogy a jubileumra éppen a vatikáni magyar kápolna „búcsúnapján”, Magyarok Nagyasszonya Ünnepén került sor, a római magyarok kisebb csoportja, Németh László olaszországi főlelkész vezetésével szintén részt vett a körmeneten a Magna Domina Hungarorum lobogójával.

A Szentatya vezetésével elmondott Dicsőséges Szentolvasó és Loretói Litánia végén minden delegáció egy-egy képviselője a pápa elé járulhatott: Anasztázia nővér Máriapócs, Márton Szabolcs Csíksomlyó, Érszegi Márk Aurél pedig a római magyarok üzenetét adta át Ferenc pápának.

A csíksomlyói Mária-szobrot megáldotta Ferenc pápa

A Mária-kegyhelyek jubileumát záró pápai misén Kocsis Fülöp hajdúdorogi metropolita és több magyar pap koncelebrált a Szentatyával.

Az esemény a Rome Reports felvételein (1:17:50 - magyarok felkonferálása; 1:32:05 és 1:34:15 magyarok bevonulása).

Mária-kegyképek a Szent Péter-téren

 
Csíksomlyói delegció
(foto: OR)

Máriapócsi delegáció
(foto: OR)
Római magyarok delegációja
(foto: OR)
Ferenc pápa a Csíksomlyói Szűzanya szobrával
(foto: OR)

 

2016. október 5., szerda

Tordaszentlászlói református gyülekezet a Szentatyánál


A Vatikáni Rádió magyar adását hallgatva ismerkedett meg az erdélyi Tordaszentlászló református gyülekezete Ferenc pápa tanításával. A szerkesztőség vezetőjével, P. Vértesaljai László jezsuita atyával kialakult személyes kapcsolat nyomán született meg az ötlet, hogy a gyülekezet ellátogasson Rómába, hogy találkozzon a Szentatyával.

A tordaszentlászlóiak is részt vettek a magyar misén a vatikáni magyar kápolnában,
ahol Habsburg-Lotharingiai Eduard nagykövet üdvözölte őket (fotó: ÉMA)

A 80 fős csoportot lelkipásztoruk, Balázs Attila tiszteletes vezette. Október 4-én részt vettek a Szent Péter-bazilika magyar kápolnájában tartott szentmisén, melyet Pápai Lajos nyugalmazott győri püspök mutatott be. A mise végén Habsburg-Lotharingiai Eduard szentszéki magyar nagykövet üdvözölte a csoportot.

A KeresztényEgységtörekvés Pápai Tanácsa képviselője
Balázs Attila tiszteletessel a Szent Péter-bazilikánál (foto: ÉMA)
Ezt követően a bazilikában fogadta őket don Avelino González atya, a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsa nyugati osztályának felelőse, aki a Szentszék részéről a református egyházakkal folytatott ökumenikus párbeszéd felelőse. Az amerikai származású González atya érdeklődéssel hallgatta a tordaszentlászlóiak történetét, valamint az Erdély nemzetiségi és vallási viszonyairól szóló rövid tájékoztatást.

Ferenc pápa köszönti a tordaszentlászlóiakat (foto: Osservatore Romano)
Az október 5-i általános kihallgatáson valósult meg a találkozás Ferenc pápával, ahol a csoport kiemelt kapott. Balázs Attila tiszteletest, aki palástban jelent meg a Szent Péter téren, a Szentatya a kihallgatás végén külön is köszöntötte.
Ferenc pápa fogadja Balázs Attila tiszteletes urat (foto: Osservatore Romano)

2016. szeptember 15., csütörtök

Mária-kegyhelyek jubileuma a Vatikánban – Magyarok Nagyasszonya ünnepén

Az Irgalmasság Szentéve egyik kiemelkedő, és mindenképen látványosnak ígérkező központi eseményének ígérkezik a Mária-kegyhelyek Jubileuma Rómában.

 
Október 7-én este 18:00-kor a Santa Maria Maggiore-bazilikában, Róma legfontosabb Mária-kegyhelyén, ünnepi szentmisével kezdődik a háromnapos programsorozat.

 
Október 8-án délután 14:00-től gyülekezés a Szent Péter-téren, ahová 16:30-tól körmenetben vonulnak be a különböző Mária-kegyhelyek delegációi, kegyképeik másolatával, zászlókkal, szobrokkal, népviseletükben. Egy országból több Mária-kegyhely is részt vehet, s minden delegáció 3-10 fős lehet. 17:30-kor Ferenc pápa vezeti a téren az imavirrasztást.


Október 9-én délelőtt 10:00-kor a Szent Péter-téren pápai misével zárul a jubileumi találkozó.

 
Mint ismeretes, Rómában számtalan Mária-kegyhely van, de Itália egésze gazdag a nemzetközileg ismert, illetve a helyi jelentőségű kegyhelyekben. A magyaroknak is van egy kicsiny Mária-kegyhelye Rómában: a vatikáni bazilika altemplomában található magyar kápolna, melynek a Magyarok Nagyasszonya a védőszentje.


A Mária-kegyhelyek jubileuma éppen a Magyarok Nagyasszonya október 8-i ünnepére esik. Aznap, szombat délelőtt a Szent Péter-bazilika főpapja, Angelo Comastri bíboros mutat be majd szentmisét a bazilika ún. Katedra-oltáránál a Magyarok Nagyasszonya-kápolna búcsúja, Magyarország Patrónája ünnepe alkalmából.


Remélhetőleg Mária Országának több Mária-kegyhelye is képviseltetheti magát a jubileumon, tanúságot téve a Szentatya és a világ színe előtt Szűz Mária iránti tiszteletükről. Fontosabb kegytemplomaink az ún. „kisbazilikai” rang birtokosaiként amúgy is szorosabb kapcsolatot ápolnak Szent Péter székével, a vonatkozó szabályoknak megfelelően.


Nem akármilyen láthatóságot biztosíthat a megjelenés a híres nemzetközi kegyhelyek sorában a Szent Péter téren.


Jelentkezni szeptember 17-ig lehet az Új Evangelizáció Pápai Tanácsánál (Fax: 0039-06.698.69.503)  – de a jövő héten még esetleg befutó jelentkezéseknek is van esélye.
 
(Jelentkezési lapot követségünk tud küldeni.)

2016. augusztus 10., szerda

Két keréken Szent Márton útján


Szent Márton születésének 1700. évfordulója tiszteletére járta végig kerékpárjával a Szent Márton Utat Zelei József, a „kerékpáros békenagykövet”, hogy a Vatikánban a Szentatya előtt tegyen tanúságot békemissziójáról és a Szent Márton év üzenetéről.

A július 5-én Egerből indult kerékpáros zarándoklat a budapesti Szent István-bazilika és Esztergom érintésével Pannonhalmára érkezett, ahol Várszegi Asztrik főapát fogadta Zelei Józsefet. Innen a pápának szánt ajándékkal, a Szent Márton köpeny-megosztását ábrázoló üvegfestménnyel (Hefter László alkotása) folytatta zarándoklatát a kerékpáros békenagykövet.

Szent Márton köpenye
üvegfestmény - Hefter László alkotása
Részt vett a július 9-10-i szombathelyi Szent Márton Találkozón, majd Szlovénián és a különböző itáliai Szent Márton vonatkozású helyszínek érintésével érkezett meg Rómába.

Zelei József és kísérői részt vettek az augusztus 9-i reggeli magyar szentmisén a vatikáni magyar kápolnában, majd a Vatikáni Nagykövetség szervezésében megtekintették a Szent Péter-bazilikát és a Vatikáni Kerteket.
Az augusztus 10-i általános kihallgatás végén, a nagykövetség közbenjárására, Zelei József is a Szentatya elé járulhatott, akinek átadta a Szent Márton-üvegfestményt. Emellett a kerékpáros zarándoklat során kapott további felkéréseknek eleget téve átnyújtotta Ferenc pápának a Kutyákkal az Életért Alapítvány emlékérmét és levelét, valamint áldást kért a pannonhalmi Magtár Művészeti Alapítvány első világháborús centenáriumi kezdeményezését jelképező „Bakaládára”.
Zelei József a Szentatyánál
A Vatikáni Rádió magyar adásának Zelei József és munkatársa, Balázs Bulcsú szerkesztő operatőr is beszámolt a kerékpáros béketúráról.
 

2016. július 3., vasárnap

Szent Márton ünnepség - a pápai követ megbízólevele


Közzétették a Vatikánban Dominik Duka prágai bíboros érsek május 27-én kelt megbízólevelének szövegét, amelynek értelmében a Szentatya követeként vezeti a Szent Márton születésének 1700. évfordulóján, július 9-én, Szombathelyen tartandó ünnepi szertartást.

A különmegbízott (Missus Extraordinarius) megbízólevelében Ferenc pápa röviden összefoglalja a küldetés miértjét és jelentőségét, továbbá követének feladatait. Szent Mártonról, illetve aktualitásáról a latin nyelvű megbízólevél az alábbiakat tartalmazza:

 

"Tours-i Szent Mártont joggal s méltán lehet a szegények atyjának nevezni, aki „bár még nem született újjá Krisztusban, jó cselekedetei miatt a keresztség várományosának bizonyult, virrasztott a betegek mellett, segített a nyomorultakon, táplálta a szűkölködőket, ruhával látta el a mezíteleneket, és a mindennapi élelemre szükségesen kívül semmit sem tartott meg magának a zsoldjából: már ekkor sem csak süket hallgatója volt az evangéliumnak, és nem törődött a holnappal” (Sulpicius Severus, Szent Márton élete, 2,8). Mikor tehát a tél közepén Amiens városkapujában egy mezítelen szegényt látott, és megkönyörülve rajta betakarta őt saját köpenyének egy részével, rendkívüli szeretetét maga Jézus dicsérte az angyalok előtt (uo. 3,1-4).

De ez csupán szerény bevezetése volt igen gyümölcsöző mindennapos apostoli szolgálatának, melyet Krisztus eme katonája fáradhatatlanul végzett Európa számos vidékén, csodálatra méltó benső életével, mindennapi viselkedésével, és mindig az égre tekintő lelkületével, kitartással és mértékletességgel az önmegtartóztatásban és a böjtökben, erővel a virrasztásokban és az imádságokban (uo. 26,2), akinek ajkán csak Krisztus volt, szívében csak jóság, béke és irgalom (uo. 27,2). Nem csoda tehát, hogy Isten eme püspöknek nagy lelki erőt adott, mellyel állhatatosan kiűzte az ördögöket, és számos csodát vitt végbe, számos népet elvezetve a katolikus hitre.

Mindezek okán valóban örömmel vettem hírét nemrég, hogy a Szombathelyi Egyházmegyében – ugyanazon vidéken, ahol maga a Szent született – tizenhét évszázaddal születése után a szent pásztorok és a keresztény nép Szent Márton tiszteletére az idei Irgalmasság Évének július hava kilencedik napján ünnepi Eucharisztiát mutat be. Ezen esemény nagyban előmozdíthatja, a Szenthez hasonlóan, a szegények és szükséget szenvedők iránti szeretet növelését, a katolikus hit erősítését és az új evangelizáció megkezdését Európában."