2016. szeptember 15., csütörtök

Mária-kegyhelyek jubileuma a Vatikánban – Magyarok Nagyasszonya ünnepén

Az Irgalmasság Szentéve egyik kiemelkedő, és mindenképen látványosnak ígérkező központi eseményének ígérkezik a Mária-kegyhelyek Jubileuma Rómában.

 
Október 7-én este 18:00-kor a Santa Maria Maggiore-bazilikában, Róma legfontosabb Mária-kegyhelyén, ünnepi szentmisével kezdődik a háromnapos programsorozat.

 
Október 8-án délután 14:00-től gyülekezés a Szent Péter-téren, ahová 16:30-tól körmenetben vonulnak be a különböző Mária-kegyhelyek delegációi, kegyképeik másolatával, zászlókkal, szobrokkal, népviseletükben. Egy országból több Mária-kegyhely is részt vehet, s minden delegáció 3-10 fős lehet. 17:30-kor Ferenc pápa vezeti a téren az imavirrasztást.


Október 9-én délelőtt 10:00-kor a Szent Péter-téren pápai misével zárul a jubileumi találkozó.

 
Mint ismeretes, Rómában számtalan Mária-kegyhely van, de Itália egésze gazdag a nemzetközileg ismert, illetve a helyi jelentőségű kegyhelyekben. A magyaroknak is van egy kicsiny Mária-kegyhelye Rómában: a vatikáni bazilika altemplomában található magyar kápolna, melynek a Magyarok Nagyasszonya a védőszentje.


A Mária-kegyhelyek jubileuma éppen a Magyarok Nagyasszonya október 8-i ünnepére esik. Aznap, szombat délelőtt a Szent Péter-bazilika főpapja, Angelo Comastri bíboros mutat be majd szentmisét a bazilika ún. Katedra-oltáránál a Magyarok Nagyasszonya-kápolna búcsúja, Magyarország Patrónája ünnepe alkalmából.


Remélhetőleg Mária Országának több Mária-kegyhelye is képviseltetheti magát a jubileumon, tanúságot téve a Szentatya és a világ színe előtt Szűz Mária iránti tiszteletükről. Fontosabb kegytemplomaink az ún. „kisbazilikai” rang birtokosaiként amúgy is szorosabb kapcsolatot ápolnak Szent Péter székével, a vonatkozó szabályoknak megfelelően.


Nem akármilyen láthatóságot biztosíthat a megjelenés a híres nemzetközi kegyhelyek sorában a Szent Péter téren.


Jelentkezni szeptember 17-ig lehet az Új Evangelizáció Pápai Tanácsánál (Fax: 0039-06.698.69.503)  – de a jövő héten még esetleg befutó jelentkezéseknek is van esélye.
 
(Jelentkezési lapot követségünk tud küldeni.)

2016. augusztus 10., szerda

Két keréken Szent Márton útján


Szent Márton születésének 1700. évfordulója tiszteletére járta végig kerékpárjával a Szent Márton Utat Zelei József, a „kerékpáros békenagykövet”, hogy a Vatikánban a Szentatya előtt tegyen tanúságot békemissziójáról és a Szent Márton év üzenetéről.

A július 5-én Egerből indult kerékpáros zarándoklat a budapesti Szent István-bazilika és Esztergom érintésével Pannonhalmára érkezett, ahol Várszegi Asztrik főapát fogadta Zelei Józsefet. Innen a pápának szánt ajándékkal, a Szent Márton köpeny-megosztását ábrázoló üvegfestménnyel (Hefter László alkotása) folytatta zarándoklatát a kerékpáros békenagykövet.

Szent Márton köpenye
üvegfestmény - Hefter László alkotása
Részt vett a július 9-10-i szombathelyi Szent Márton Találkozón, majd Szlovénián és a különböző itáliai Szent Márton vonatkozású helyszínek érintésével érkezett meg Rómába.

Zelei József és kísérői részt vettek az augusztus 9-i reggeli magyar szentmisén a vatikáni magyar kápolnában, majd a Vatikáni Nagykövetség szervezésében megtekintették a Szent Péter-bazilikát és a Vatikáni Kerteket.
Az augusztus 10-i általános kihallgatás végén, a nagykövetség közbenjárására, Zelei József is a Szentatya elé járulhatott, akinek átadta a Szent Márton-üvegfestményt. Emellett a kerékpáros zarándoklat során kapott további felkéréseknek eleget téve átnyújtotta Ferenc pápának a Kutyákkal az Életért Alapítvány emlékérmét és levelét, valamint áldást kért a pannonhalmi Magtár Művészeti Alapítvány első világháborús centenáriumi kezdeményezését jelképező „Bakaládára”.
Zelei József a Szentatyánál
A Vatikáni Rádió magyar adásának Zelei József és munkatársa, Balázs Bulcsú szerkesztő operatőr is beszámolt a kerékpáros béketúráról.
 

2016. július 3., vasárnap

Szent Márton ünnepség - a pápai követ megbízólevele


Közzétették a Vatikánban Dominik Duka prágai bíboros érsek május 27-én kelt megbízólevelének szövegét, amelynek értelmében a Szentatya követeként vezeti a Szent Márton születésének 1700. évfordulóján, július 9-én, Szombathelyen tartandó ünnepi szertartást.

A különmegbízott (Missus Extraordinarius) megbízólevelében Ferenc pápa röviden összefoglalja a küldetés miértjét és jelentőségét, továbbá követének feladatait. Szent Mártonról, illetve aktualitásáról a latin nyelvű megbízólevél az alábbiakat tartalmazza:

 

"Tours-i Szent Mártont joggal s méltán lehet a szegények atyjának nevezni, aki „bár még nem született újjá Krisztusban, jó cselekedetei miatt a keresztség várományosának bizonyult, virrasztott a betegek mellett, segített a nyomorultakon, táplálta a szűkölködőket, ruhával látta el a mezíteleneket, és a mindennapi élelemre szükségesen kívül semmit sem tartott meg magának a zsoldjából: már ekkor sem csak süket hallgatója volt az evangéliumnak, és nem törődött a holnappal” (Sulpicius Severus, Szent Márton élete, 2,8). Mikor tehát a tél közepén Amiens városkapujában egy mezítelen szegényt látott, és megkönyörülve rajta betakarta őt saját köpenyének egy részével, rendkívüli szeretetét maga Jézus dicsérte az angyalok előtt (uo. 3,1-4).

De ez csupán szerény bevezetése volt igen gyümölcsöző mindennapos apostoli szolgálatának, melyet Krisztus eme katonája fáradhatatlanul végzett Európa számos vidékén, csodálatra méltó benső életével, mindennapi viselkedésével, és mindig az égre tekintő lelkületével, kitartással és mértékletességgel az önmegtartóztatásban és a böjtökben, erővel a virrasztásokban és az imádságokban (uo. 26,2), akinek ajkán csak Krisztus volt, szívében csak jóság, béke és irgalom (uo. 27,2). Nem csoda tehát, hogy Isten eme püspöknek nagy lelki erőt adott, mellyel állhatatosan kiűzte az ördögöket, és számos csodát vitt végbe, számos népet elvezetve a katolikus hitre.

Mindezek okán valóban örömmel vettem hírét nemrég, hogy a Szombathelyi Egyházmegyében – ugyanazon vidéken, ahol maga a Szent született – tizenhét évszázaddal születése után a szent pásztorok és a keresztény nép Szent Márton tiszteletére az idei Irgalmasság Évének július hava kilencedik napján ünnepi Eucharisztiát mutat be. Ezen esemény nagyban előmozdíthatja, a Szenthez hasonlóan, a szegények és szükséget szenvedők iránti szeretet növelését, a katolikus hit erősítését és az új evangelizáció megkezdését Európában."
 

2016. június 27., hétfő

Habsburg-Lotharingiai Eduard nagykövet a Máltai Lovagrend tagja lett


Magyarország és a Szuverén Máltai Lovagrend együttműködését erősíti azok személyes elkötelezettsége, akik a kétoldalú kapcsolatok építésén fáradoznak. Ennek jegyében Fra’ Matthew Festing nagymester tiszteleti lovaggá avatta Habsburg-Lotharingiai Eduard magyar nagykövetet. A szertartásra június 19-én a római nagymesteri palota kápolnájában került sor, a nagykövet családtagjainak jelenlétében. A szertartást követő díszebéden a Szuverén Tanács több tagja is részt vett.

Habsburg-Lotharingiai Eduard és Fra' Matthew Festing nagymester
Magyarország és a Rend kiváló kapcsolatainak és együttműködésének fontosságát megerősítve Áder János köztársasági elnök a nagymesterhez intézett Szent János-napi ünnepi üdvözletében aláhúzta: „Úgy vélem, a jelenkor kihívásai még inkább előtérbe helyezik az együttműködés és összefogás fontosságát, a vallási közösségek és szervezeteik szerepét a válságok megelőzésében és kezelésében, valamint a humanitárius segítségnyújtás terén.”

A Rend magyarországi nagykövete a közelmúltig Habsburg-Lotharingiai Mihály volt, akitől Ugron Imre vette át a megbízatást, mikor 2016. június 13-án átnyújtotta megbízólevelét Áder János köztársasági elnöknek.

2016. június 3., péntek

Egyetemek Jubileuma Rómában – 2016 szeptemberében


Az Irgalmasság Szentéve egyik kiemelt rendezvénye lesz az Egyetemek és Kutatóközpontok Jubileuma 2016. szeptember 7-11. között Rómában.

 
A több elemből álló rendezvénysorozatot a Római Helynökség (a helyi egyházmegye) egyetemi pasztorációs hivatala a Katolikus Nevelésügyi Kongregációval és az Olasz Oktatási és Kutatási Minisztériummal együttműködésben szervezi.

Az Egyetemi oktatók XIII. nemzetközi szimpóziuma „Ismeret és irgalmasság. Az egyetem harmadik küldetése” címmel szeptember 7-én délután kezdődik. Szeptember 8-án különböző tudományágak szerinti párhuzamos ülésszakokra kerül sor az Örök Város egyetemein. A konferencia szeptember 9-én délután a „Római nyilatkozat 2016” elfogadásával zárul.

Az Egyetemi Rektorok Világkongresszusát szeptember 8-án a Róma melletti Monteporzio Catone településen, a Villa Mondragone kongresszusi központban tartják „Az új globális fejlődés: az egyetem harmadik küldetése” címmel.

Ugyancsak szeptember 8-án a La Sapienza Egyetemen kerül sor párhuzamosan a kutatóközpontok világkongresszusára, valamint az egyetemek gazdasági vezetőinek tanácskozására.

Szeptember 7-én este a Lateráni bazilikában ünnepi vesperásra, szeptember 8-án a Falakonkívüli Szent Pál-bazilikában hangversenyre kerül sor, szeptember 9-én délután pedig a résztvevők a Lateráni bazilika szentkapuján átlépve közös szentmisén vehetnek részt. Szeptember 10-én szombaton a résztvevőket a Szent Péter téren kihallgatáson fogadja Ferenc pápa.

Az Egyetemek Jubileuma részletesebb (még alakuló) programját a rendezvény honlapján lehet megtekinteni. Ugyanott található a jelentkezési lap is (Scheda iscrizione), melyet szeptember elejéig kell eljuttatni a szervezőkhöz.

2016. május 13., péntek

Mons. Pintér Gábor nunciusi kinevezése


A Szentszék sajtószolgálata mai bejelentése szerint Ferenc pápa velebusdus-i címzetes érseki rangra emelte és minszki apostoli nunciussá nevezte ki Mons. Pintér Gábort, a bécsi nunciatúra tanácsosát.

Pintér Gábor atyát 1988-ban szentelték pappá Vácott, 1987-1989. között a bécsi Pázmáneum rektorának helyettese volt, 1989-1993. között a Burg Kastl-i Magyar Gimnáziumban tanított, 1993-1994-ben elvégezte a vatikáni diplomataképzőnek számító Pápai Egyházi Akadémiát, s lépett a Szentszék diplomáciai szolgálatába.

1996-2000. között a haiti nunciatúrán, majd 2000-2003. között a bolíviai nunciatúrán szolgált titkárként. 2003-2006. között az észak-európai országokban (Svédország, Norvégia, Izland, Dánia, Finnország) akkreditált stockholmi nunciatúra titkára, majd tanácsosa volt. 2006-2010. között a párizsi nunciatúrán, 2010-2013. között a manilai nunciatúrán, az utóbbi három évben pedig a bécsi nunciatúrán szolgált tanácsosi beosztásban.

A legújabb időkben egyedül Kada Lajos érsek személyében volt magyar nemzetiségű nuncius a pápai diplomáciai karban, aki 2000-ben ment nyugdíjba Madridból (és 2001-ben hunyt el Budapesten). A szentszéki diplomáciában Pintér Gábor mellett jelenleg még két magyar pap szolgál: az esztergom-budapesti egyházmegyés Mons. Forró József jelenleg a Burkina Faso-i nunciatúra titkára, a székesfehérvári egyházmegyés Mons. Lengyel Ervin pedig az angolai nunciatúra titkára.

A minszki apostoli nunciatúra Mons. Claudio Gugerotti Kijevbe történt áthelyezésével üresedett meg. A nunciatúra új épületének alapkövét Pietro Parolin bíboros államtitkár áldotta meg 2015 márciusában.

Magyarország Szentszéki Nagykövetsége
szívből gratulál
Mons. Pintér Gábor
érseki és nunciusi kinevezéséhez!
 

Magyar focicsapatok a Vatikánban


A Magyar Cigányválogatott – többéves hagyományt folytatva – az idén is kihívta barátságos labdarúgó-mérkőzésre a Pápai Svájci Gárda focicsapatát. Ezúttal az Országgyűlési Őrség focicsapata és a Székely Labdarúgó-válogatott is velük tartott.

Május 10-én a Vatikánhoz közeli focipályán tehát egy négyes labdarúgó-torna zajlott, barátságos keretek között. A kezdőrúgást Habsburg-Lotharingiai Eduard vatikáni nagykövet tette meg.
 

A magyar csapatok aznap reggel részt vettek a Szent Péter-bazilika magyar kápolnájában celebrált misén, majd megtekintették a bazilikát és a Vatikáni Kerteket.

A svájci gárdisták ezt követően saját laktanyájukban látták őket vendégül, s bemutatták a világ legkisebb hadserege életét, történetét és fegyverzetét.

Másnap, május 11-én a delegációk részt vettek a pápai általános kihallgatáson a Szent Péter téren.

Részletesebb beszámoló itt.

(Fotók: Rabb Ferenc, Érszegi M.A.)